Jag Tänker På Tunnelbanan 2:2, 2020

Size:

Edition:

Price:

21 x 17 x 3 cm

Unique

5 000 SEK

En diptyk om tunnelbanan som en nutida samlingsplats för kollektivt tänkande och förkovrande.