'Kvarnen', 2019, ett konstverk av CarArt
Kvarnen, 2019