'Love Songs', 2018, ett konstverk av Tomas Gustavsson
Love Songs, 2018

Size:

Edition:

Price:

80 x 80 cm

Unique

24 000 SEK

Oil on canvas