'Medlemslotteri 2', 2019, ett konstverk av Medlemslotteri 2
Medlemslotteri 2, 2019