'medlemslotteri 3', 2019, ett konstverk av Medlemslotteri 3
medlemslotteri 3, 2019