'Medlemslotteri 3', 2019, ett konstverk av Medlemslotteri 3
Medlemslotteri 3, 2019