'Nu är det dags att gå och sova', 2011, ett konstverk av Eva Kerek
Nu är det dags att gå och sova, 2011

Size:

Edition:

Price:

97 x 130 cm

Unique

36 000 SEK