'Runda mjuka bollar', 2017, ett konstverk av Kathie Pettersson
Runda mjuka bollar, 2017

Size:

Edition:

Price:

110 x 80 cm

Unique

7 500 SEK

Fiber art

Additional fees may apply.