'...S.O.S...', 2017, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...S.O.S..., 2017

Size:

Edition:

70 x 63 cm

Unique

Äggoljetempera på plywood.