'The Water', 2016, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
The Water, 2016

Size:

Edition:

Price:

50 x 30 cm

Unique

10 625 SEK

Äggoljetempera på MDF.