'Trancentrance', 2009, ett konstverk av Gunilla Klingberg
Trancentrance, 2009

Details

Technique: Audio, Aluminium, Woodwork, Glass