'Vøringsfossen', 2015, ett konstverk av Erik Hårdstedt
Vøringsfossen, 2015

Edition:

Unique

This artwork is part of a raffle