Agneta Söderqvist

Agneta Söderqvist

Se det som ligger bakom det uppenbara, se bakom grässtråna. Jag arbetar intuitivt känslomässigt... i närvaron i nuet. Närmar mig kärnan...snabbt intensivt, ibland detaljrikt utforskande. En ständig rörelse inifrån och ut, ut i det okända, når en djupare klarhet. Svarta kolteckningar, färgrika stora oljor, små skulpturer, böcker flödar fram.

Profile visits

1 758

Available artworks

5

Artworks

by Agneta Söderqvist