Anna Hillbom

Anna Hillbom

I taktila och poetiska medel vill jag skapa en länk mellan det arkaiska och det hudnära. Genom att långsamt upprepa ursprungliga former, finns en önskan att locka fram skörhet såväl som tyngd. Jag trivs på gränsen mellan det sköra och det magnifika eller auktoritära. I gips, trä, lera och mässing strävar jag efter att ta fram materialets inneboende kvalitet och en möjlig mystik, i objekt som inte syftar till ett specifikt original men något kusligt bekant. Element ur konst och arkitekturhistorien, vardagliga former så som ovalen eller en leende mun, kanaliseras i en lyhörd process där materialet ofta bestämmer utgången. Mina ljudverk är ett mänskligt, ibland absurt attribut till objekten. I form av dikter, dialoger eller korta berättelser för ljudverken en poetisk dialog med skulpturerna.