Cissi Efraimsson

Cissi Efraimsson

Cissi Efraimsson rör sig fritt mellan olika medier. Hennes skulptur, måleri, film och musik är starkt sammanlänkade med varandra. Efraimsson tog sin kandidatexamen i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2018. Just nu går hon andra året på masterutbildningen i experimentell animation på California Institute of the Arts i Los Angeles. Efraimsson arbetar i gränslandet mellan verklighet och det övernaturliga. Ofta med utgångspunkt i drömmar, myter och väsen men placerar dem i vår värld och blandar dem med nutid. Dialoger och händelser är hämtade ur konstnärens liv men tillskruvade. Ur bilderna träder uttrycksfulla karaktärer fram, mer eller mindre människoliknande, med inslag av sagoväsen. En del av dem är återkommande, en del är på tillfälligt besök. En enda bild rymmer ofta en egen historia - som en stillbild ur en film som inte finns. De är som ögonblick ur ett händelseförlopp eller ett fryst känslotillstånd. Efraimsson blandar fritt influenser från finkultur och populärkultur. Återkommande teman för Efraimsson är fantasi, lust, magi och det undermedvetna. Motivvärlden lutar ofta åt det absurda eller surrealistiska. Humor och lekfullhet går som en röd tråd genom verken. De starka färgvalen är utmärkande i bildskapandet. Stämningen balanserar mellan något sjukt och något vackert. I Efraimssons verk finns en barnslig nerv som grundar sig i en sorts eskapism, i en flykt från ett tråkigt vuxenliv. Vid första åsynen kan verken framstå som glada och lättsamma men där vilar även ett mänskligt mörker och en stark sårbarhet. Efraimsson är sångare och trummis i Vulkano och tidigare trummis i Those Dancing Days.