Ebba Jordelius

Ebba Jordelius

Jag arbetar som konstnär och målare. I arbetet med målningarna driver jag ljuset, färgen och formen för att nå stor närvaro och kroppslighet. Jag utgår ofta från platsen och motiv där jag bor och verkar; huskroppar, en skogsdunge eller ett träd. Arbetar med målningarna tills de blir som en del av mig, som en slags varseblivning. Vid sidan av måleriet arbetar jag som biolog med klimatfrågor. Har gestaltat klimatfrågan som måleri då jag utgick från världskartan och världsdelarna. En öppen organisk målarprocess där målningarna blivit till änglar, öron, döskallar och visdomständer. Lek och allvar om vartannat.