Lode Kuylenstierna

Lode Kuylenstierna

Med individens anatomi som utgångspunkt arbetar jag med skulptur, måleri och video där jag belyser människans självbild. Min konst rör sig genom känslor av intimitet i det institutionella, längtan efter underkastelse och kontroll i det vardagliga, det banala som drivkraft, samt hur jaget skiftar mellan ”likvida” och "solida" tillstånd. Med en variation av individer samt mig själv som underlag komponerar jag målningar, skulpturer och filmer där kropp, situation och miljö laddas, spjärnar och spänns mot varandra i allt mer upplösta kompositioner. Mitt konstnärskap är en resa som börjar och slutar med en fiktiv tvillingbror. Det börjar med Tvillingskapets dualitet, går vidare till Gestaltterapins metodism, till den Digitala svärmens tyranni, vidare till Den digitala kroppen som tar form bortom vår kontroll, till Institutionell omhändertagande om individen, till Self talk- metodens synliggörande av människans ytliga begär, till Individens behov av underkastelse för en meningsfull existens. Summan av allt detta har lett mig till att undersöka individen/jaget som en flytande form, vilket har tagit mig tillbaka till min fiktiva tvillingbror.