Max Olofsson & Sebastian Nordbeck

Max Olofsson & Sebastian Nordbeck

Max Olofsson (1983), Sebastian Nordbeck (1980) Duo som arbetar med det pågående konstnärliga forskningsprojektet WTITB sedan 2011. WTITB är en förkortning av What's That In The Background? Precis som i våra hem hänger det konst på väggarna hos seriefigurer. Vi har bläddrat igenom den kommersiella serieutgivningen i Sverige från 40-talet till idag och ger en överblick över hur konst representeras i serietidningar, hur den ser ut och vad den säger om synen på konst och konstnärer. Hur ser konst ut när det ska synas att den är konst? Verken är materialiseringar av utvalda fynd ur vårt omfångsrika arkiv, gjorda i estimerad verklig skala för att låta betraktaren uppleva konsten som vore de seriefigurerna själva. När vi ansett det konceptuellt befogat har vi gjort specifika materialval baserade på den konstnär eller verk som vi valt att läsa seriekonstverket som referens till. Till exempel har vi återskapat en tydlig blinkning till Paul Klees Twittering Machine som akvarell, en "Alighiero Boetti" i Joakim Von Ankas ägo blev komiskt precis som broderi och en matissig tavla i Tintin bestämde vi oss för att göra som collage med klippt papper.