Thomas Elovsson

Thomas Elovsson

Thomas Elovsson, född 1962. Uppvuxen i Borås men numera baserad i Stockholm. Thomas har arbetat som Professor och Lektor i konst på Konstfack och som Professor på Kungliga Konsthögskolan. Hans arbeten handlar om förutsättningar för konstskapande och vad det innebär att vara konstnär. De relaterar ofta till studiobaserat arbete och hur det blir presenterat och representerat i form av utställningar och dokumentation. Genom att relatera till existerande konstverk och citat av andra konstnärer fungerar hans arbeten som en fortsättning på dessa. Sådana citeringar kan bli en påminnelse om hur konsthistoria okritiskt har kunnat komma med nya påståenden.