'Den andre', 2011, ett konstverk av Lone Larsen
Den andre, 2011

Details

Technique: Stone, Bronze