'Porträtt II', 2015, ett konstverk av Katrin Westman
Porträtt II, 2015

Details

Technique: Oil

122 x 81 cm