'Schaefer Expedition (4)', 2016, ett konstverk av Tomas Lundgren
Schaefer Expedition (4), 2016

Details

Technique: Oil

130 x 92 cm

Back to top

arrow up